Baza bećaraca
13. 07. 2020.
Bećarac dana
Nije mene ranila granata, već curina od sobice vrata.
13. 11. 2019.
Najnoviji bećarac
Prošo Luka ide nam i zima, daj ga metni di još mjesta ima!