Četir’ sata, a ja kod Marije,

uranio, pa pijem rakije!