U mene je kecelja na šare,

svaka šara gleda na bećara!