Ljubila sam i puno i dosta, samo jedan na mom srcu osta!