Dođi diko, nemoj bez alata, nova ćemo probijati vrata!