U parkiću našla na mladiću,
majka ‘ćerku, selsku amaterku.