Svi bećari uterali Mari,
a ja Ruži, ‘oće da me tuži.