Sve su žene u principu iste, napiju me pa me iskoriste!