Mladoženju zabolila glava, kad je čuo da se s mladom spava!