Srce mi se u ljubavi kupa, po tri dana ne čujem da lupa!