Aoj meni ja se oledeni, kad sam čula da se dika ženi!