Cili život ja sam na terenu, ‘ko li sada čuva moju ženu?