Po mom dadi skakale su žene, e da oće tako i na mene!