Pitaju me, odakle si sine,
ja sam dijete Požeške kotline.