Od rozanca na diki košulja,

majka tkala, a ja šlingovala!