Tkanica mi stoji o pojasu,

varam momke, po tom sam na glasu!