Oplećak mi širokih rukava,

na njem dika moja slatko spava.