Ajzibane stani na pol vode

da ja vidim kud moj dragi ode!