Al’ je lipo u šljiviku diko,

dole trava, gore šljiva plava!