Aoj snašo nešto sam ti naš’o,

naš’o sam ti buvu na trbuvu!