Nigdje nema što ima u Buku,

svaka kuća ima svoga ćuku!