Aoj moje šezdeset i dvije,

još se baća naljubio nije!