Kad sam noćas došo iz birtije,

nađem ženu – komšija ju brije!