Dvije lole na srcu mi leže,

jedan plavi, a drugi garavi.