Bila bluza, crvena puceta,

neće mene varati đubreta!