Sinoć dvoje na sokaku stoje,

pa se trude da ih troje bude.