I moja se sinoć razapela,

na tarabi truljava ambrela!