U mog strica osam kobasica,

sedam prži, osmu strina drži!