Bzenica je selo u dva reda,

sa dva kraja prodaju se jaja.