Oj, jedinci, vi ste trula slama,
moje srce negine za vama.