Ajmo druge, nema nam momaka,
moj bi doš’o- nema opanaka.