Moj dragane u dalekom svijetu,
ja ti venem u najljepšem cvijetu.