Ne mogu vam ništa više reći,

idem sada s’ garavušom leći.