Deviza je svakoga bećara:

“Svašta radi – al’ nikad ne kradi!”