Ja sam malu naučio reda,

kad je ljubim da me ne ujeda.