Kad učiniš kriminalno djelo,

istina će izić’ na vidjelo.