Je l’ istina da u ovom šoru

svi bećari ljetuju na moru?