Želja mi je da svi dobri ljudi

od medija ne postanu ludi!