Želja mi je da godina nova

bude bolja nego što je ova!