Želja mi je da se vlada naša,

primjereno vremenu ponaša!