Baš je lijepo kad se stari druzi,

u Zarilcu sastanu na pruzi.