Idem šorom i nosim banderu,

misli rulja da je došla struja.