Mene ćaća za banderu vezo,

što sam cure za noge natezo.