Blago vama, prijatelji moji,

kad vam kita k’o bandera stoji.