Politika naša prema selu,

iselit’ će Slavoniju cijelu!