Kad bi im’o dosta dobri’ para

kupio bi još deset hektara!