Nije mene ranila granata,
već curina od sobice vrata.