Trg i muzej kao novo lice, osvijetlat će centar Pleternice.