Kad mu alat neće radit žešće, tad pišanje postaje sve češće.