Mala moja pravi prozor veći,
nažulj’o sam leđa ulazeći.